Wod - TUESDAY

40 Minute Amrap:-

5 Clean grip DL - Run
5 Snatch grip DL - Run
5 Clean Hi pulls - Run
5 Snatch Hi pulls - Run
5 Power Cleans - Run
5 Power Snatch - Run
5 Squat Clean and Press - Run
5 Squat Snatch - Run